Femijët e Leaders’ Camp sjellin ndryshimin për mjedisin: Aksion pastrimi dhe video sensibilizuese në Durrës
20/07/2023 Shpërndaje

Femijët e Leaders’ Camp sjellin ndryshimin për mjedisin: Aksion pastrimi dhe video sensibilizuese në Durrës

Në kuadër të gazetarisë konstruktive me qëllim impaktin pozitiv në shoqëri, Pozitivi sjell sot një nismë të frytshme për të promovuar ndërgjegjësimin e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjen e burimeve të ujit, 60 femijë të “Leaders’ Camp” organizuan një aksion pastrimi në Sektorin e Rinia në Durrës. Aktiviteti i tyre, i mbështetur nga River Clean Up Albania dhe Clean Ishmi River, solli një ndikim pozitiv në komunitetin lokal dhe ishte një hap i rëndësishëm për të ndërgjegjësuar të gjithë për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.

Aksioni pastrimi u zhvillua me pjesëmarrjen aktive të fëmijëve të Leaders’ Camp, të cilët erdhën me ndjenjë përgjegjësie për të kontribuar në mirëmbajtjen e mjedisit të tyre. Përgatitja e tyre përfshiu sesione të edukimit ambiental, ku u informuan mbi ndikimin e ndotjes së ujërave dhe kujdesin që duhet t’u kushtohet mjedisit për të ruajtur burimet e pashtershme natyrore.

Me vullnetin për të bërë aq sa mundenpër një botë më të mirë, fëmijët shfaqën një energji të jashtëzakonshme gjatë aksionit pastrimi. Ata u “armatosën” me çantat e mbeturinave dhe mjete të nevojshme për të bërë ndryshimin. Kjo nuk ishte vetëm një mundësi për të pastruar zonën, por edhe një shprehje e solidaritetit ndërmjet fëmijëve për të shërbyer si shembull pozitiv për të gjithë komunitetin.

Përveç aksionit të pastrimit, fëmijët e kampeve të Leaders’ Camp realizuan një video sensibilizuese me qëllim që të nxisin ndërgjegjësimin e mëtejshëm mbi rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe të mbrojtjes së burimeve të ujit. Videoja përfshinte mesazhe të fortë dhe vizuale që shfaqnin pasoja të ndotjes dhe dëmeve të shkaktuara në mjedisin natyror.

River Clean Up Albania dhe Clean Ishmi River ishin mbështetësit e këtij aktiviteti të Leaders’ Camp. Pjesmarrësit në aktivitet vlerësuan rolin e tyre si pionierë të rinj për të ndërtuar një shoqëri më të pastër dhe të ndërgjegjshme ndaj mjedisit.

Me një ndikim pozitiv të dukshëm dhe një frymëzim të gjallë për ndryshim, ky aksion pastrimi dhe video sensibilizuese shërbyen si shembuj të jashtëzakonshëm të fuqisë së bashkëpunimit dhe përpjekjeve individuale për të krijuar një mjedis më të mirë për të gjithë.

Fëmijët e Leaders’ Camp u ndalën për një moment të kujtesës dhe angazhimit ndaj një qëllimi të përbashkët: “Të ruajmë mjedisin tonë, të mbrojmë burimet e ujit dhe të lëmë një trashëgimi të qëndrueshme për brezat e ardhshëm.”

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.