Rekomandim i Redaksisë

Sot shumica e përdoruesve të internetit i përdorin rrjetet sociale si burimin e vetëm kërkimi. Krijuesit e rrjeteve sociale e kanë vërejtë këtë trend të rritur, dhe me algoritme provojnë ta modernizojnë e ta plasojnë përmbajtjen që është në interesin

Javën e shkuar në artikullin Trendet në mediat sociale në vitin 2020 që janë të rëndësishme për gazetarinë kemi përmendur rrjetin social TikTok si një nga trendet të cilave gazetarët do të duhet t’i kushtojnë vëmendje në vitin 2020.  Duke qenë se

Telefonat e mençur kanë shumë karakteristika që i bëjnë ata tërheqës dhe pa të cilët nuk mund ta imagjinojmë funksionimin sot. Pavarësisht se a kemi të bëjmë me aplikacione të thjeshta që i përdorim çdo ditë, siç është alarmi, ora,

Besojmë se shumica e njerëzve që përdorin internetin dijnë se si ta përdorin kërkimin klasik të Google-it. Pavarësisht mendimit që e keni për Google-in dhe për kompaninë e saj Alphabet, kërkuesi i tyre është shembull dominues në botën digjitale për

Data gazetaria nënkupton shfrytëzimin e të dhënave të hapura për paraqitjen e storieve komplekse përmes numrave, dhe më pas vizualizimin e tyre. Ato vizualizime mund të jenë interaktive ose të thjeshta si infografika statike dhe forma të ngjashme të rrëfimit. Por nganjëherë

Njëra prej cilësive më të rëndësishme të një gazetari të suksesshëm është që ai t’i ruajë informacionet dhe burimet. Nëse gazetari nuk arrin ta kryejë punën e vet në mënyrë të sigurtë me këtë ai e vë në rrezik jo

Që nga fillet e gazetarisë dhe të mediave ka ekzistuar edhe nevoja që disa informacione për lexuesit / shikuesit të vizualizohen përmes hartave gjeografike. Në ditët tona përdoren harta digjitale, por ato shpesh kërkojnë licenca të kushtueshme për versionet e

Një sugjerim mjaft interesant ka ardhur nga një mësuese e cila ka shumë vite eksperiencë në edukimin e të vegjëlve. Drita Topjana thotë se edhe prindërit duhet të mbajnë ditar për fëmijët e tyre. Arsyet i gjeni më poshtë! Të

Automjetet ultra të efektshme të ushqyera me hidrogjen së shpejti mund të vijnë në treg falë këtij përparimi teknologjik. Në shtator, studiuesit e Institutit Technion-Izrael botuan një artikull në Nature duke detajuar suksesin e tyre në krijimin e një metode

Personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri kanë dy herë më tepër gjasa të mbeten jashtë forcës së punës, për shkak të mosrespektimit të ligjit nga institucionet shtetërore dhe kompanitë private. Andit Cani shkon 2-3 herë në javë në zyrat