Paketa e zgjerimit KE: Për Shqipërinë, themelore liria e shprehjes
08/11/2023 Shpërndaje

Paketa e zgjerimit KE: Për Shqipërinë, themelore liria e shprehjes

Sot, Komisioni Evropian ka miratuar Pakën e Zgjerimit për vitin 2023, duke ofruar një vlerësim të hollësishëm të situatës dhe progresit të arritur nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Turqia, dhe po për herë të parë edhe Ukraina, Republika e Moldavisë dhe Gjeorgia në rrugët e tyre drejt pranimit në Bashkimin Evropian. Raporti fokusohet veçanërisht në progresin në zbatimin e reformave themelore dhe jep udhëzime të qarta për prioritetet e reformave në të ardhmen. Është e rëndësishme të theksohet se procesi i pranimit është dhe do të mbetet një proces i merituar, i plotësisht i varur nga progresi objektiv i arritur nga secili vend.

Ky hap i rëndësishëm i Komisionit Evropian tregon se vlerësimi i secilit vend është i bazuar në zbatimin e reformave dhe arritjen e kritereve të caktuara për pranim në BE. Rekomandimi për hapjen e bisedimeve, jepet në bazë të vlerësimit objektiv të progresit të vendit në rrugën drejt anëtarësimit të BE-së. Kjo është një shenjë e qartë se çdo vend duhet të përshtatet me standardet dhe kriteret e BE-së për të përparuar në rrugën drejt anëtarësimit.

Shqipëria, liria e shprehjes çështje themelore

Shqipëria vazhdon të tregojë vendosmërinë e saj për të zbatuar reforma të nevojshme për të përshpejtuar procesin e pranimit në Bashkimin Evropian (BE). Në këtë kontekst, liria e shprehjes është një prej çështjeve themelore që duhet të adresohen në rrugën drejt pranimit në BE.

Përmbushja e plotë e politikës së Përbashkët të Jashtme dhe Sigurisë së BE është një shenjë e qartë e zgjedhjes strategjike të Shqipërisë për pranimin në BE. Megjithatë, vijon të ketë nevojë për përpjekje të mëtejshme në disa fusha kyçe.

Në aspektin e lirive të shprehjes, është e rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë të punojë për të garantuar lirinë e shprehjes, një vlerë themelore demokratike. Po ashtu, çështjet e minoriteteve dhe të drejtat e pronës duhet të trajtohen me më shumë përkushtim. Mbrojtja e të drejtave të minoriteteve është një element i domosdoshëm i kritereve për pranim në BE, ndërsa të drejtat e pronës luajnë një rol të rëndësishëm për stabilitetin ligjor dhe ekonomik.

Gjithashtu, në fushën e sundimit të ligjit, është thelbësore që të vazhdojnë përpjekjet për luftën kundër korrupsionit dhe kriminalitetit të organizuar. Sundimi i ligjit është një nga parimet themelore të BE-së dhe kërkohet që vendet kandidate të ndërtojnë sisteme të forta dhe efektive në këtë drejtim.

Në përfundim, Komisioni Evropian ka shprehur qëllimin për të filluar bisedimet e pranimit në grupin e parë të temave themelore në fund të vitit. Ky është një hap i rëndësishëm drejt pranimit të ardhshëm të Shqipërisë në BE. Vendosmëria e Shqipërisë për të përmbushur kriteret e pranimit dhe për të zbatuar reforma është një hap i rëndësishëm për të arritur qëllimin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.