Libra për fëmijë që të mësojnë empatinë dhe mirësinë
27/08/2019 Shpërndaje

Libra për fëmijë që të mësojnë empatinë dhe mirësinë

Prindërit sot janë shumë të brengosur për rritjen e fëmijëve që do të jenë forca për njw botw mw të mirë. Ka shumë mënyra për t’u mësuar fëmijëve empati dhe mirëkuptim, dhe një qasje shumë e thjeshtë por e fuqishme është përmes librave.

Librat e panumërt të fëmijëve ofrojnë mësime të bukura për miqësinë, pranimin, mirësinë dhe dhembshurinë. Ne kemi rrumbullakuar 35 prej tyre. Vazhdoni të lëvizni për një përzgjedhje të librave të larmishëm që përmbajnë mesazhe të empatisë dhe mirësisë.

“Last Stop on Market Street”

“Those Shoes”

“You, Me and Empathy”

“Most People”

“The Invisible Boy”

“Come With Me”

“All Are Welcome”

“Little Blue Truck”

“Be Kind”

“Save Me a Seat”

“If You Plant a Seed”

“One”

“We’re All Wonders”

“I Am Enough”

“Enemy Pie”

“Lovely”

“A Sick Day for Amos McGee”

“Have You Filled a Bucket Today?”

“Each Kindness”

“I Am Human”

“Superheroes Club”

“I Walk With Vanessa”

“The Monster Who Lost His Mean”

“The Rabbit Listened”

“Otis and the Scarecrow”

“Lost and Found Cat”

“Hey, Little Ant”                        

Shqip

“Ndalesa e fundit në Rrugën e Tregut”

“Keto kepuce”

“Ju, Unë dhe Empatia”

“Shumica e njerezve”

“Djali i padukshëm”

“Eja me mua”

“Të gjithë janë të mirëseardhur”

“Kamion i vogël blu”

“Ji i sjellshem”

“Më shpëto një vend”

“Nëse mbillni një farë”

“One”

“Ne jemi të gjithë mrekullitë”

“Unë jam mjaft”

“Pie Enemy”

“Bukuroshe”

“Një ditë e sëmurë për Amos McGee”

“A keni mbushur një kovë sot?”

“Kinddo mirësi”

“Unë jam njerëzor”

“Klubi i Superheroes”

“Unë eci me Vanessa”

“Përbindëshi i cili humbi kuptimin e tij”

“Lepuri i dëgjuar”

“Otis dhe Scarecrow”

“Macja e humbur dhe e gjetur”

“Hej, milingona e vogël”

© 2019, Pozitivi. All rights reserved.