‘Ne kemi fuqinë për të ndryshuar perceptimet tona’
19/01/2018 Shpërndaje

‘Ne kemi fuqinë për të ndryshuar perceptimet tona’

Pavarësisht nga aftësia shkatërruese e njerëzimit, ne jemi në gjendje të bëjmë madhështi nëse dimë të zgjedhim se ku të shikojmë, thotë gazetarja Lucy Purdy. Ky artikull do të fokusohet tek gëzimi që mund të gjejmë në plakje, por thekson gjithashtu fuqinë që ne kemi për të ndryshuar perceptimet tona dhe çfarë mund të përjetojmë. Takimi me njerëz që sfidojnë klishet e jetës së mëvonshme, shohim se mosha më e vjetër, përkundër sfidave mund të sjellë mençuri, liri dhe besim për të marrë përvoja të reja. A mund të jetë, në të vërtetë, koha më e mirë e jetës sonë?

Të gjitha lajmet mund të duken të këqija, por gjërat e mira ndodhin gjithashtu. Një hap që të çon drejt gjërave të mira është të ndjekësh pozitivi.org. Gjendja e sistemit të burgjeve është një tregim që na sjell një panoramë gjithnjë e më të zymtë. Burgjet po luftojnë nën presionet e mbipopullimit, resurseve të reduktuara, dhunës dhe çështjeve të shëndetit mendor ed jo më pak dhe drogës. Përparimi mund të duket i pamundur.

Pavarësisht nga nevoja urgjente për reforma sistemore, disa organizata po punojnë të ndihmojnë të burgosurit, në dobi të të gjithëve. Duke ushqyer lidhjet e rëndësishme familjare, duke rritur vetëvlerësimin dhe perspektivat e punësimit përmes arteve krijuese, këto qasje tregojnë se si mund të jetë transformimi i rehabilitimit qendror, në vend të ndëshkimit

Bruce Parry, eksplorues dhe prezantues televiziv i cili ka jetuar me komunitete indigjene në mbarë botën, tregoi se si projekti i tij i ri i filmit e ndihmoi të shihte se pavarësisht aftësisë shkatërruese të njerëzimit, ne jemi gjithashtu në gjendje të madhështisë. Kjo lind, thotë ai, nga një ndjenjë e thellë lidhjeje, ndjeshmërie me njëri-tjetrin dhe me natyrën. A mund të kemi ndjenjë të interesit të përbashkët edhe në kuptim ekonomik? Pavarësisht lehtësirave do të jemi gjithmonë të ekspozuar ndaj mesazheve të tilla që gjërat do të përkeqësohen. Sido që të blejmë në to apo jo është, sigurisht, deri te ne.

Megjithëse ndonjëherë mund të jenë më të ngadalshëm se format e tjera të bizneseve, shkalla e mbijetesës për kooperativa në pesë vitet e tyre të para është dyfishi i kompanive. Sakaq vihen re mënyrat emocionuese se bashkëpunimet po rriten në sfidë me logjikën aktuale ekonomike dhe pabarazinë gjithnjë e më shumë. Do të jemi gjithmonë të ekspozuar ndaj mesazheve të tilla, që gjërat do të përkeqësohen. Sido që të blejmë, sado që t’u shmangemi një gjë është e sigurt që do të mbërrijnë deri te ne.

© 2018, Pozitivi. All rights reserved.