Astrologjia e horoskopi, ku e si studiohen? Dhe një shpjegim i thjeshtë çfarë janë
02/10/2023 Shpërndaje

Astrologjia e horoskopi, ku e si studiohen? Dhe një shpjegim i thjeshtë çfarë janë

Astrologjia – një shkencë apo pseudoshkencë?

Astrologjia është një fushë që ka të bëjë me studimin e lidhjeve të mundshme midis pozicionit të trupave qiellorë dhe ngjarjeve në tokë. Në këtë seksion, do të shqyrtojmë natyrën e astrologjisë dhe përse disa e quajnë atë pseudoshkencë.

Një shkencë e diskutueshme

Shumë shkencëtarë dhe skeptikë e konsiderojnë astrologjinë si një pseudoshkencë, sepse mungojnë prova shkencore për të mbështetur pretendimet e saj.

Sistemi astrologjik bazohet në idenë se pozicioni i trupave qiellorë, si dielli dhe planetët, mund të ndikojë në personalitetin dhe fatin e një personi.

Programe studimore dhe kursë astrologjie

Megjithë kritikat, disa shkolla dhe universitete ofrojnë programe të studimit të astrologjisë. Për shembull, London School of Astrology ofron një Diplomë në Astrologji, ndërsa Faculty of Astrological Studies ofron një kurs bazik në astrologji. Ka edhe shumë kurse online për ata që janë të interesuar për të mësuar më shumë rreth astrologjisë.

Si të kuptojmë horoskopet?

Horoskopet janë parashikime të mundshme të ngjarjeve të ardhshme dhe energjive që ndikojnë në jetën e një individi. Ata përdorin pozicionet e diellit, planetëve dhe shenjave të zodiakut për të dhënë këto informacione.  Gjetja e shenjës tuaj diellore bëhet duke shikuar datën e lindjes në një kalendar astrologjik.

Temat e horoskopeve

Horoskopet zakonisht trajtojnë temat e dashurisë, karrierës, shëndetit dhe zhvillimit personal.  Ato ofrojnë një shikim të përgjithshëm në ato që mund të ndodhin në këto fusha të jetës suaj.

Mënyra e duhur për t’i lexuar:

Horoskopet nuk duhen marrë fjalë për fjalë, pasi ato janë thjesht një përkufizim i përgjithshëm i energjive të mundshme, prandaj inkurajohen  lexuesit të marrin parasysh kontekstin e tyre personal.

Roli i horoskopeve në jetën tonë

Horoskopet janë një mjet të dobishëm për reflektim personal dhe zhvillim personal, por duhet t’i kuptoni ato në kontekstin e një përkufizimi të përgjithshëm të energjive të mundshme. Prandaj Eksplorojeni botën e astrologjisë me kujdes.

  Lexuesit duhet të eksplorojnë botën e astrologjisë me një mendje të hapur dhe skepticizëm të shëndetshëm, duke e kuptuar se ajo nuk është një shkencë tradicionale me prova të forta shkencore.

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.