Archive

Të heqësh dorë nga karriera, të rrisësh fëmijët dhe të qëndrosh në shtëpi është padiskutim punë me kohë të plotë. Por, ky fakt nuk konsiderohet si i tillë dhe rrjedhimisht nuk paguhet. Gratë shpenzojnë plot 88% të kohës së tyre