Archive

Ndonëse autonomia fizike dhe e shëndetit seksual e riprodhues përbën bazën e të drejtave të njeriut, raporti i fundit i UNFPA “Trupi im, jam unë vetë” tregon se 45% të grave në të gjithë botën u mohohet autonomia e tyre