Investimet për rininë dhe sfidat e punësimit në Bashkinë Shkodër: Analizë e situatës aktuale
28/06/2023 Shpërndaje

Investimet për rininë dhe sfidat e punësimit në Bashkinë Shkodër: Analizë e situatës aktuale

Bashkia Shkodër është një nga qytetet më të rëndësishme në Shqipëri dhe është përballur me sfida të ndryshme në fushën e punësimit të të rinjve. Në këtë artikull, do të analizojmë investimet për rininë dhe sfidat e punësimit në Bashkinë Shkodër, duke ofruar një vështrim të detajuar mbi situatën aktuale.

Njëra prej përfaqësuesve të Partisë Demokratike  e ftuar nw RinVote nw Euronews Albania, Izmira Ulqinaku, theksoi se gjatë qeverisjes së të djathtës në Shkodër, u zbatuan disa programe për të mbështetur rininë. Ajo veçanërisht përmendi bursat e ofruara nga bashkia për studentët e Universitetit të Shkodrës, si dhe krijimin e qendrave rinore dhe atelieveve për trajnimin e tyre.

Ulqinaku tha: “Një ndër përpjekjet më të rëndësishme të bashkisë Shkodër në favor të rinisë është qendra rinore Atelie, e cila për mua është një burim krenarie. Ky qendër është krijuar dhe administruar nga bashkia, ku të rinjtë trajnohen, organizohen konferenca dhe marrin dije nga fusha më të ndryshme. Plani për 4 vitet e ardhshme përfshin zgjerimin e trajnimeve në fusha të reja. Bashkia ka ofruar gjithashtu mbështetje të ndryshme për të rinjtë, duke përfshirë programin e bursave. Administrata e bashkisë nuk privilegjon militantët e Partisë Demokratike, por i preferon studentët e Universitetit të Shkodrës kur krijojnë hapësira të reja punësimi.”

Në anën tjetër, përfaqësuesja e Partisë Socialiste, Jona Leqezja, njëherazi kandidate për Këshillin Bashkiak, deklaroi se nëse Partia Socialiste fiton, Shkodra do të kthehet në një qendër rajonale ekonomike që do të ndihmojë në krijimin e vendeve të reja pune për të rinjtë.

Leqezja tha: “Plani i Benet Becit është i fokusuar në zhvillimin ekonomik, që pastaj do të ndihmojë edhe në mbështetjen e të rinjve të qytetit. Si këshilltare bashkie e ardhshme, do të filloja më herët të angazhohem me grupet studentore që janë në universitet. Një prej prioritetave kryesore të mia është përmirësimi i transportit publik. Me një lobim të sistematizuar, kemi arritur të krijojmë një terminal që do të rregullojë transportin publik në të ardhmen, duke ofruar një shërbim të mirëfilltë qytetit të Shkodrës. Poashtu, do të jap një kontribut të vogël për të rikthyer Shkodrën në një qytet universitar. Platforma për rininë është pjesë e vizionit që duhet të paraqesë kandidati dhe kryetari i ardhshëm i bashkisë. Plani kryesor i Partisë Socialiste për Shkodrën është që ajo të zhvillohet si një qendër ekonomike të rëndësishme. Nëse biznesi zhvillohet, gjërat do të shkojnë në vendin e tyre. Por nëse një vend nuk ka një biznes të qëndrueshëm, atëherë vende pune nuk do të ketë për të rinjtë.”

Diskutimet e zhvilluara në emision shpalosën përpjekjet aktuale të bashkisë Shkodër për të përmirësuar situatën e punësimit dhe investimet në rininë e qytetit. Këto debate shërbyen si platformë për të prezantuar ide dhe planifikime të dy forcave politike për të ardhmen e Shkodrës si një qytet i zhvilluar ekonomikisht dhe me mundësi punësimi për të rinjtë.

1. Investimet për rininë: Bashkia Shkodër ka investuar në projekte dhe programe për të rinjtë. Buxheti i alokuar për Drejtorinë e Rinisë dhe programet e nxitjes së punësimit tregon një përkushtim në rritjen e investimeve për rininë. Këto investime janë zhvilluar në vitet e fundit dhe kanë për qëllim përmirësimin e perspektivave të punësimit për të rinjtë.

2. Sfidat e punësimit në Bashkinë Shkodër: Papunësia dhe punësimi i të rinjve janë sfida të rëndësishme në Bashkinë Shkodër. Sipas të dhënave të fundit, papunësia në nivel kombëtar është në nivele të larta, dhe kjo situatë ndihet edhe në Shkodër. Sfidat përfshijnë mungesën e vendeve të punës të mjaftueshme, mungesën e aftësive dhe përvojës së nevojshme për të rinjtë, si dhe konkurrencën në tregun e punës.

3. Sektorët e punësimit: Në Bashkinë Shkodër, sektorët e punësimit janë të ndryshëm. Sektoret tradicionale si bujqësia dhe turizmi kanë rëndësi të veçantë, ndërsa sektori i shërbimeve dhe industrisë po zhvillohen gjithashtu. Identifikimi i mundësive të reja në sektorët e rritjes së shpejtë dhe të rinovueshëm mund të sjellë perspektiva të reja për punësimin e të rinjve.

Konkluzione:

Situata aktuale në Bashkinë Shkodër tregon se investimet për rininë janë në rritje, por sfidat e punësimit mbeten të pranishme. Është e rëndësishme që autoritetet lokale dhe institucionet të vazhdojnë të fokusohen në krijimin e mundësive të punësimit për të rinjtë dhe në zhvillimin e sektorëve të punësimit të tyre. Një përqendrim i veçantë duhet të vendoset në përmirësimin e aftësive dhe kualifikimeve të të rinjve, si dhe në promovimin e inovacionit dhe sipërmarrjes në mesin e tyre. Vetëm përmes përkushtimit të qeverisë lokale, biznesit dhe bashkësisë, mund të arriten përparime konkrete në fushën e investimeve për rininë dhe punësimit në Bashkinë Shkodër.

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.