GEN Z / Dilema: Të qëndrosh apo të ikësh nga Shqipëria?
03/06/2024 Shpërndaje

GEN Z / Dilema: Të qëndrosh apo të ikësh nga Shqipëria?

Në një atmosferë me tension e pasion, debati i parë me Adela Hysenallari dhe Kostandin Feshti ka sjellë këndvështrime të reja mbi dilemën e të rinjve shqiptarë: Të qëndrojnë apo të ikin nga vendi i tyre. Një sërë pyetjesh dhe shqetësimeve janë trajtuar nga dy debatuesit, duke hedhur dritë mbi sfidat dhe mundësitë që i presin ata që vendosin të qëndrojnë apo të emigrojnë, në ciklin e emisioneve Gen Z që janë publikuar online.

Moderatorja nisi prezantimin e temës, duke sjellë në vëmendje shifrat e fundit të emigracionit. Pyetja kryesore është: Përse shumica e të rinjve dëshirojnë të largohen nga vendi i tyre, duke lënë pas familjen dhe një pjesë të jetës së tyre?

Dilema: Të qëndrosh apo të ikësh nga Shqipëria?

Debati nisi me pyetjen: “Më mirë në Shqipëri apo më mirë jashtë saj?” Një pyetje e thjeshtë me përgjigje komplekse, siç shfaqën edhe përgjigjet e Adelës dhe Kostandinit. Adela u shpreh se vendimi për të qëndruar ka të bëjë me sfidat dhe mundësitë që Shqipëria ofron, ndërsa Kostandini tha se emigrimi përfaqëson një shans për një të ardhme më të mirë dhe të panjohur në një vend tjetër.

Debati u përforcua kur debatuesit argumentuan pse shumë të rinj shqiptarë kanë menduar të emigrojnë, duke theksuar problemet e papunësisë, korrupsionin , dhe mangësitë në sistemin arsimor.

Ku duhet ta ndërtojnë të ardhmen të rinjtë?

Debatuesit shfaqën pasion dhe bindje në përgjigjet e tyre për këtë pyetje. Adela theksoi rëndësinë e kontributit të rinjve në ndërtimin e vendit të tyre, duke argumentuar se kreativiteti dhe puna e palodhur mund të sjellin përparim. Në anën tjetër, Kostandini tha se përvoja ndërkombëtare dhe mundësitë e jashtme janë rrugët e vetme drejt zhvillimit dhe suksesit personal.

Një histori reale mbi temën!

Moderatorja kërkoi nga debatuesit të ndajnë një histori personale ose një shembull të vërtetë që ka ndikuar në mendimin e tyre. Në këtë moment, Adela dhe Kostandini ndanë histori të ndryshme, duke e bërë debatin më emocionues dhe të prekshëm. Adela tregoi për një sukses të arritur nga një shoqërues shqiptar në fushën e teknologjisë, duke shpallur se mundësitë për sukses ekzistojnë edhe brenda kufijve të Shqipërisë.

Ndërrimi i rolesh: Çfarë do të bënin ata në rastin tjetër?

Debati mbyllet me një shfaqje të fortë nga Adela dhe Kostandini, duke zbuluar se cilat argumente do përdornin në rastin tjetër. Adela tha se nëse do të kishte menduar ndryshe, do përdorte histori negative për të ilustruar sfidat dhe mangësitë në Shqipëri. Ndërsa Kostandini u shpreh se do të përdorte shembuj të suksesit të arritur nga shqiptarë jashtë vendit për të ilustruar mundësitë dhe shpirtin aventuresk.

Ky debat i pasionuar dhe i ndërlikuar ka sjellë dritë në një temë të ndjeshme dhe aktuale për shoqërinë shqiptare, duke lënë hapësirë për reflektim dhe vlerësim të thellë mbi të ardhmen e vendit dhe të rinjve.

Por ky është vetëm fillimi i një serie debatesh që synojnë të nxisin reflektim dhe dialog të hapur në shoqërinë shqiptare. Në ditët në vijim, do të publikohet një video e përzgjedhur me momentet kulmore të këtij debati, duke i dhënë mundësi audiencës të marrin pjesë në diskutimet dhe të ndajnë pikëpamjet e tyre. Qëllimi i këtyre debateve dhe videove është të nxisë një diskutim të gjallë online mes të gjitha brezave, duke përfshirë të rinjtë, prindërit e tyre, si dhe moshat e tjera. Duke shpresuar që kjo nismë do të sjellë një kulturë të re të dialogut dhe kuptimit, ne besojmë se të rinjtë do të kenë mundësinë të formulojnë mendime të qarta mbi të ardhmen e tyre dhe të vendit në të cilin jetojnë.

Debatin e plote e ndiqni ne rrjete tona sociale ne Facebook, Instagram, Youtube dhe Tik Tok.

Ky podcast u realizua nga Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore në kuadër të projektit Gen Z, me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, (AKR) dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, (MSHRF). Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e AKR-së dhe MSHRF-së”.

#akr #mshrf #agjenciakombëtareerinisë #ministriishtetitpërrininëdhefëmijët #thirrjaIIIpërrininë #riniapërrininë #agjenciakombëtareerinisëAKR #MinistëriShtetitpërRininëdheFëmijët

© 2024, Pozitivi. All rights reserved.