Durrësi: Të rinjtë largohen, popullata plaket – Sfidat e depopullimit në qytetin bregdetar
30/06/2023 Shpërndaje

Durrësi: Të rinjtë largohen, popullata plaket – Sfidat e depopullimit në qytetin bregdetar

Durrësi, një qytet bregdetar me histori të gjatë dhe kulturore të pasur, po ballafaqohet me një sfidë të madhe: largimin masiv të të rinjve dhe plakjen e popullsisë. Të dhënat tregojnë se gjatë viteve të fundit, gjeneratat e reja kanë ndjekur rrugët e emigracionit, duke lënë pas një boshllëk demografik që tashmë po shfaqet me pasoja negative në zhvillimin e qytetit.

Sipas statistikave zyrtare, numri i banorëve të Durrësit është në rënie të vazhdueshme, ndërsa grupmosha e plakjes është në rritje. Ky fenomen ka shkaktuar shqetësime të mëdha në autoritetet vendore dhe komunitetin lokal, të cilët po përballen me sfida të reja dhe komplekse për të ruajtur zhvillimin e qytetit.

Një nga arsyet kryesore të largimit të të rinjve është mungesa e mundësive të punësimit dhe perspektivave të sigurta për të ardhmen. Durrësi, një qytet me potenciale turistike të mëdha dhe një port i rëndësishëm, ende nuk ka arritur të kapitalizojë këto avantazhe për të krijuar vende pune të qëndrueshme për rininë e tij. Kjo ka bërë që shumë të rinj të vendosin të largohen në kërkim të mundësive më të mira jashtë vendit.

Plakja e popullsisë po kthehet në një sfidë të vërtetë për Durrësin. Me rritjen e mesatare të moshës së banorëve, nevoja për shërbime sociale dhe shëndetësore po shtohet, duke vënë presion të madh në buxhetin lokal dhe infrastrukturën ekzistuese. Përveç kësaj, plakja e popullsisë sjell ndikime të këqija edhe në aspektin ekonomik, duke pasur ndikim negativ në tregun e punës dhe zhvillimin ekonomik të qytetit.

1. Krijimi i zyrës për punësimin e të rinjve: Ardian Muka i ftuar ne RinVote ne Euronews Albania theksoi se një nga elementët kyç të planit të opozitës për të frenuar largimin e të rinjve është krijimi i një zyre për punësimin e moshave të reja në Bashkinë e Durrësit. Ka nevojë për verifikim të faktit nëse një zyrë e tillë ekziston aktualisht në bashki dhe nëse është e ndihmuar nga politikat dhe fondet e disponueshme për të rinjtë.

2. Mbështetja për start-up-et dhe projektet e të rinjve: Ardian Muka gjithashtu theksoi se nëse Igli Cara do të drejtonte bashkinë, do të kishte një rritje të mbështetjes për start-up-et dhe projektet e të rinjve. Për të vlerësuar këtë deklaratë, është e nevojshme të verifikohet nëse ka ndonjë plan konkret për të inkurajuar dhe mbështetur iniciativat e rinisë në fushën e biznesit dhe inovacionit.

3. Meritokracia dhe punësimi i të rinjve: Gentian Kallmi i ftuar ne RinVote ne Euronews Albania përmendi se në bashkinë e Durrësit ekziston meritokracia, duke e bërë të mundur punësimin e të rinjve në institucionet lokale. Për të vërtetuar këtë, është e nevojshme të analizohet nëse politikat dhe praktikat e bashkisë përcaktojnë vendimet e punësimit bazuar në meritat dhe aftësitë e kandidatëve të rinj.

4. Tendencat demografike: Në lidhje me largimin e të rinjve dhe plakjen e popullsisë në Durrës, është vënë në dukje se statistikat e gjendjes civile tregojnë një raport të ulët lindje-vdekje në disa zona të bashkisë. Është e rëndësishme verifikimi i këtyre të dhënave për të vlerësuar nëse ka një tendencë të dukshme të largimit të të rinjve nga Durrësi.

Konkluzione:

Pas kryerjes së analizës dhe fact-checking-ut të deklaratave të bëra në emisionin Rinvote në Euronews Albania, është e rëndësishme të vërejmë se ka nevojë për verifikim të disa të dhënave dhe pretendimeve të paraqitura. Është rekomanduar të kontrollohet nëse ekziston një zyrë e posaçme për punësimin e të rinjve në Bashkinë e Durrësit dhe nëse ka politika konkrete për mbështetjen e start-up-eve dhe projekteve të rinjve. Gjithashtu, është e rëndësishme të analizohet përplasja midis largimit të të rinjve dhe plakjes së popullsisë në Durrës nëpërmjet të dhënave zyrtare dhe studimeve të tjera demografike.

© 2023, Pozitivi. All rights reserved.