Debati i rinisë: Sfidat dhe shanset e punësimit në Shqipëri
18/06/2024 Shpërndaje

Debati i rinisë: Sfidat dhe shanset e punësimit në Shqipëri

Arsimi dhe punësimi janë dy sfida të ndërlidhura për të rinjtë shqiptarë në këtë periudhë të ndryshimeve dhe zhvillimeve të shpejta shoqërore. Në një diskutim të fundit në podcast-in tonë Gen Z “Arsimi sot, punësimi nesër,” dy pjesëmarrësit tanë, Jesmina Sengla dhe Nertil Islami, sollën dritë mbi sfidat dhe mundësitë që ata përjetojnë në këtë rrugë të kërkesës së tyre për një vend pune të suksesshëm.

Sfidat dhe mundësitë për të rinjtë

Nertil Islami, një student i angazhuar në çështjet studentore, vuri në dukje problemet që hasin të rinjtë në gjetjen e punës, duke përfshirë mungesën e lidhjeve me pushtetin qendror për të siguruar një vend pune të përshtatshëm. Ai gjithashtu theksoi nevojën për politika më të mira qeveritare për të përmirësuar kushtet e punësimit në vend.

Nga ana tjetër, Jesmina Sengla, një koordinatore projektesh dhe aktiviste e shoqërisë civile, argumentoi se të rinjtë kanë shumë mundësi për të gjetur punë nëpërmjet përvojës së vullnetarizmit dhe internshipeve. Ajo u fokusua në rëndësinë e punës si mjet për të kontribuar në shoqëri dhe për të zhvilluar veten në një rrugë të suksesshme karriere.

Me një ndërgjegje të thellë për sfidat dhe mundësitë në tregun e punës shqiptar, të rinjtë janë të përgatitur për të sfiduar status quo-n dhe për të kontribuar në zhvillimin e vendit nëpërmjet karrierës së tyre profesionale.

Sfidat sipas Nertil Islamit

Nertil Islami nxjerr në pah disa sfida kryesore me të cilat ballafaqohet brezi i tij në kërkimin e një vend pune. Ai thekson mungesën e lidhjeve dhe mekanizmave me pushtetin qendror, duke e bërë të vështirë hyrjen në sektorin ku ata ndihen të aftë. Po ashtu, Islami reflekton mbi nevojën për një diplomë specifike pas përfundimit të bachelor-it, ndërsa sfidon mundësinë e fituarjes së një vende pune pas kryerjes së masterit dhe licencimit.

Gjithashtu, Islami thekson se disa militantë ekstremistë të partive politike vijnë para tyre në kërkimin e një vendi pune. Ky element politik shpesh e bën procesin e punësimit edhe më sfidues për të rinjtë, duke rritur konkurrencën dhe pabarazinë në tregun e punës.

Perspektiva e Jesmina Senglës

Në anën tjetër, Jesmina Sengla thekson rolin e eksperiencës dhe vullnetarizmit në përgatitjen e të rinjve për sfidat e punës. “Ne si të rinj kemi mundësi vullnetarizmi e internshipe, pra sot nuk është e pamundur të gjejë praktikë ku të angazhohet vullnetarisht,” thotë Sengla. Ajo vlerëson cilësitë e fituara nga këto përvoja si një avantazh në kërkimin e punës.

Sengla thekson gjithashtu nevojën për investime më të mëdha në arsim për të siguruar një bazë cilësore për të rinjtë. Ajo pohon se investimet e kufizuara në arsim e rendisin Shqipërinë në vendin e fundit në rajon, duke bërë që përvoja arsimore të jetë e pamjaftueshme për kërkesat e tregut të punës.

Zgjidhjet sipas Nertil Islamit

Në lidhje me zgjidhjet, Islami fokusohet në nevojën për ndryshim në politikat qendrore dhe lidhjen që universitetet duhet të krijojnë për të përgatitur studentët për tregun e punës. Ai thekson se përgjegjësia individuale është gjithashtu e rëndësishme, pasi studentët duhet të jenë profesionistë të pavarur që kërkojnë dhe shfrytëzojnë mundësitë në këtë shoqëri tregu.

Roli i rrjeteve sociale sipas Jesmina Senglës

Pjesëmarrja aktive në rrjetet sociale është një mjet i rëndësishëm për të rinjtë, thekson Sengla. Ajo nënvizon se rrjetet sociale ofrojnë një platformë për shpërndarjen e mundësive të punës, trajnimeve dhe programeve të tjera, duke e bërë këtë burim të rëndësishëm për kërkuesit e punës.

Në një vend ku sfidat e punësimit për të rinjtë janë të shumta, diskutimet e tilla ofrojnë një perspektivë të rëndësishme mbi çështjet dhe mundësitë për zhvillimin e karrierës së tyre në Shqipëri. Këto reflektime përfaqësojnë thirrjen për ndryshime dhe inovacione në politikat arsimore dhe të punësimit për të siguruar një të ardhme të ndritur për brezat e ardhshëm.

Në përfundim, të dy të rinjtë pajtuan në faktin se punësimi është një sfidë komplekse për të gjithë, por edhe një mundësi për të ndikuar dhe për të zhvilluar veten në një rrugë të suksesshme. Ata shprehën besimin se, pavarësisht sfidave të tregut të punës në Shqipëri, me përpjekje dhe angazhim të vazhdueshëm, të rinjtë mund të arrijnë qëllimet e tyre profesionale.

Ky podcast u realizua nga Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore në kuadër të projektit Gen Z, me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, (AKR) dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, (MSHRF). Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e AKR-së dhe MSHRF-së”.

© 2024, Pozitivi. All rights reserved.