A është rinia shqiptare gati për të hyrë në BE?
17/06/2024 Shpërndaje

A është rinia shqiptare gati për të hyrë në BE?

Në episodin e sotëm të podcastit tone Gen Z kemi sjellë në diskutim një nga temat më aktuale “A është rinia shqiptare gati për të hyrë në BE?”?

Në këtë episod, kemi të ftuar dy të rinj të të përkushtuara në fushën e aktivizmit dhe angazhimit shoqëror. Emrat e tyre janë Iris Beqiri, politologe dhe aktiviste për çështje mbi demokracinë, të rinjtë dhe të drejtat e njeriut, si dhe Gentjan Tufa, përkthyes dhe aktivist në çështjet e arsimit dhe shoqërisë civile.

Nëpërmjet argumenteve të tyre dy të ftuarit kanë shfaqur perspektivat e tyre mbi integrimin e rinisë shqiptare në BE.

Iris Beqiri shprehet me bindje: “Integrimi në BE është një mundësi e madhe për të rinjtë tanë për të pasur një të ardhme më të sigurt dhe të lumtur. Ne duhet të punojmë së bashku për të përgatitur të rinjtë në aspektet e arsimit, të drejtave të njeriut dhe të angazhimit shoqëror për të qenë gati për këtë sfidë të madhe.”

Nga ana tjetër, Gentjan Tufa arguementon: “Nëse do të integrohemi në BE, duhet të jemi të përgatitur për sfidat dhe mundësitë që do të sjellë ky proces. Është e rëndësishme që të kemi politika dhe strategji të qëndrueshme për të adresuar çështjet e arsimit, punësimit dhe zhvillimit ekonomik që do të dalin në rrugën tonë.”

Argumentet kryesore të Gentjan Tufës

–  Nevoja për politika dhe strategji të qëndrueshme për të adresuar çështjet e arsimit në perspektivë të integrimit në BE.

–  Përgatitja e rinisë në aspektet e arsimit dhe zhvillimit ekonomik është thelbësore për të përballuar sfidat dhe mundësitë e integrimit në BE.

–  Mundësitë që sjell integrimi në BE duhet të shfrytëzohen në mënyrë që të përparojmë si shoqëri dhe të rinjtë tanë të kenë një të ardhme më të ndritshme.

Argumentet kryesore të Iris Beqirit

–  Integrimi në BE është një mundësi e madhe për të rinjtë shqiptarë për të pasur një të ardhme më të sigurt dhe të lumtur.

–  Bashkëpunimi dhe përgatitja e të rinjve në aspektet e arsimit, të drejtave të njeriut dhe angazhimit shoqëror janë thelbësore për të qenë gati për integrimin në BE.

–  Përmirësimi i sistemit arsimor dhe përkrahja e të rinjve në zhvillimin e tyre profesional janë hapësirat ku ne duhet të fokusohemi për të përgatitur të rinjtë për integrimin në BE.

Këto citime përfaqësojnë vetëm një pjesë të diskutimit të pasur dhe të frytshëm që ka ndodhur në këtë episod. Për të dëgjuar më shumë dhe për të kuptuar më mirë pikëpamjet e të rinjve në lidhje me këtë temë të rëndësishme, ju ftojmë të dëgjoni episodin tonë të fundit të podcastit Gen Z

Ky podcast u realizua nga Qendra Media dhe Çështjet Shoqërore në kuadër të projektit Gen Z, me mbështetjen financiare të Agjencisë Kombëtare të Rinisë, (AKR) dhe Ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, (MSHRF). Mendimet dhe opinionet e shprehura në të i përkasin autorëve dhe nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e AKR-së dhe MSHRF-së”.

© 2024, Pozitivi. All rights reserved.