Archive

Familja u shpërngul nga Dibra vetëm për të siguruar terapinë e Amit, 7 vjeçe. Me vështirësi të mëdha ekonomike ata gjithsesi kanë “luftuar” për vijimin e terapisë së Amit. Por gjatë pandemisë ata kanë pasur vështirësi të mëdha për vijimin

Jo e lehtë për prindërit menaxhimi i situatës me fëmijët gjatë izolimit përgjatë pandemisë së Covid 19. Ata pranojnë vështirësitë në menaxhimin e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Sipas tyre kushtet e shtëpisë nuk i favorizojnë në realizimin e terapive