Archive

Siguria ushqimore është një ndër sektorët më vëmendje më të shtuar për sa i takon investimeve dhe pritshmërive që ka Bashkimi Europian në lidhje me masat e marra të vendit tonë në këtë moment të rëndësishëm në të cilën ndodhet