Archive

Sevi Lami Agolli për “Portalin Shkollor” tregon si lindi libri “Gënjeshtra të bardha”. Sidomos prindërit duhet ta bëjnë pjesë të bibliotekës së tyre këtë botim të “Albasit”, që t’u japin përgjigjen e duhur pyetjeve të vështira që bëjnë fëmijët. Sevi