Archive

Nevin Binani është drejtore në Drejtorinë e Projektimit, në Bashkinë e Tiranës, drejtori e cila është e angazhuar posaçërisht me projektin e Piramidës. Objekti i Piramidës i ndërtuar në vitetet ’80 është krijuar si një strukturë që nga sipër të