Archive

Nuk është sekret se sistemi arsimor modern, veçanërisht në Amerikën e Veriut, dëshpërimisht duhet të reformohet. Fëmijët mbarojnë shkollën e mesme duke mos kuptuar se si të prodhojnë ushqimin e tyre, të paguajnë taksat e tyre ose të kryejnë shumë

E dini se në cilin vit, ka hyrë makina e parë në Shqipëri?! Bëhet fjalë për 1913-n, një automjet i markës italiane Fiat dhe pronari i së cilës, ishte një shqiptar nga Çamëria, me mbiemër Sulioti. Këto janë të dhënat

Pasqyrimi në media i rasteve kur të miturit janë viktima të abuzimit seksual, keqtrajtimit, punësimit dhe shfrytëzimit në rrugë. Juristët: Publikimi i të dhënave, shkelje e të drejtave të njeriut Juristët: Detajet dhe ‘gjyqi’ publik ndikon në prezumimin e pafajësisë

Pasqyrimi në media i rasteve kur të miturit janë viktima të abuzimit seksual, keqtrajtimit, punësimit dhe shfrytëzimit në rrugë. Juristët: Publikimi i të dhënave, shkelje e të drejtave të njeriut Juristët: Detajet dhe ‘gjyqi’ publik ndikon në prezumimin e pafajësisë

“Nuk është e domosdoshme të gërmosh thellë për të gjetur një thesar. Unë e zbuloj çdoherë që shkoj në një Bibliotekë”. Kjo është mirëseardhja në një prej Bibliotekave të Vogla të Tiranës të cilat kanë nisur të marrin jetë çdo