Archive

Në një botë ku gjinia ju përmbledh të gjithë CV-në tuaj dhe askush nuk ju njeh të tjera cilësi, silluni si BURRA. Mos u sillni si gra në një botë ku triumfojnë vetëm më të fortët, më të futurit, më