Archive

Në emisionin e rradhës në “Trokit” në rubrikën “Jo Tabu” është trajtuar tema “Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm”.  Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në zyrën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri ofrojnë një program të zhvillimit të qëndrueshëm

Shkencëtarja shqiptare Dr. Loina Prifti është e përqendruar në studimin e inteligjencës artificiale dhe zhvillimet teknologjike të së ardhmes. Si kërkuese shkencore në Universitetin Teknik të Mynihut, Gjermani, ajo ka botuar disa artikuj shkencor me fokus zhvillimet në botën digjitale.