Archive

Barit.R është 15 vjeç. Aktualisht është në klasë të 9 në shkollën “28 Nëntori” në Tiranë. Me origjinë është nga Berati por ka lindur në Egjipt. Prindërit e tij u larguan nga Shqipëria vite më parë për të kryer studimet