Archive

Më shumë rol dhe fuqi për gruan, në politikë. Ky është mesazhi që dëgjojmë shpesh të përcillet nga aktorë të ndryshëm të shoqërisë, përfshirë këtu edhe vetë politikanët. Ditët e fundit gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryetarja

Edhe pse gjatë një analize mbi zhvillimet në tregun e punës në vitin 2017 Shërbimi Kombëtar i Punësimit vërejti se niveli i punëkërkuesve është një pengesë serioze që ata të integrohen në tregun e punës, sot të dhënat tregojnë se

Folklori shqiptar është një vlerë e çmuar e kombit e trashëguar brez pas brezi. Promovimi dhe ruajtja e këtyre vlerave mbetet një sfidë dhe detyrë për çdo brez që vjen. Tingujt e traditave shqiptare ruhet kudo ku ka shqiptarë. Në Zvicër e

Me punë dhe vullnet shqiptarët jashtë vendit arrijnë të thyejnë çdo barrierë. Listës së individëve të suksesshëm i shtohet edhe 22 vjeçarja Hume Ibrahimi, që po synon të bëhet një avokate e e zonja në Zvicër. 22 vjeçarja është diplomuar

Disa gjëra mund të jenë po aq esenciale, por asgjë nuk është më e rëndësishme sesa një ndjenjë e shëndoshë  vetëbesimi dhe  dashurie. Pse? 1.Jeta bëhet më e thjeshtë dhe më e lehtë kur e doni veten më shumë. 2.Ju