Archive

Ekipi i robotikës në shkollën e mesme ndërtoi një karrige me rrota me porosi për një djalë 2-vjeçar me aftësi të kufizuara. Prindërit e 2-vjeçarit Cillian Jackson nuk mund të blinin një karrige me rrota elektrike, kështu që u kthyen

E drejta për planifikimin familjar mori miratimin zyrtar në Konferencën e Kombeve te bashkuara në 1968, për t’u dhënë mundësinë individëve të vendosin lirshëm dhe me pergjegjesi numrin , distancen dhe kohen e femijeve te tyre, duke patur informacionin dhe