Archive

“Dështimi është vetëm mundësia për t’ia filluar sërish nga e para, vetëm se këtë herë me më shumë mençuri”. Henri Ford

Nëpërmjet sinkronizimit, universi na tregon shpesh gjurmë, mesazhe dhe udhëzime të koduara brenda numrave. 14 është një nga numrat sinkronizues më të zakonshëm, prandaj dimë më shumë për kuptimin që ka. Ne dekodojmë këto mesazhe duke përdorur numerologjinë, e cila

Si të jesh pozitiv në jetë? A nuk do të ishte mirë të qëndrojmë pozitiv gjatë gjithë jetës sonë? Shumica prej nesh kanë një tendencë të mendojnë negativisht, sepse është më e lehtë të mendosh negativisht, pasi truri ynë i