Archive

‘Sipërmarrësit janë thjesht ata që e kuptojnë se ka pak ndryshim mes pengesës dhe mundësisë. Dhe janë në gjendje t’i kthejnë të dyja në avantazhin e tyre’, Aristoteli.