Archive

Ndjenjat për vdekjen, ndarjen dhe mungeën e diçkaje mund të na ndihmojnë të kuptojmë pse njerëzit e kanë  të vështirë të shohin në të ardhmen, të planifikojnë për 20, 50, 200, 500 vjet. Ndjenjat e shqetësimit për humbjen, vdekjen dhe