Archive

“Ti je një magnet njerëzor dhe papushim po tërheq njerëzit, karakteret e të cilëve harmonizohen me tuajin’, Napoleon Hill.

Një grua i shpëton jetën ish-burrit duke i dhuruar veshkën e saj, 20 vjet pasi ishin divorcuar. Mary Ziegler dhe Bill Henrichs, kishin qëndruar të martuar për 22 vjet ndërsa tani bëjnë 20 vite të divorcuar. “Ne bëmë një premtim