Lufta nuk ka ekzistuar për shumicën e historisë njerëzore
15/05/2019 Shpërndaje

Lufta nuk ka ekzistuar për shumicën e historisë njerëzore

Hulumtimet e reja të bazuara në disa shoqëri gjahtarësh ekzaminojnë se si njerëzit kanë jetuar për të paktën nëntëdhjetë për qind të ekzistencës së tyre, derisa bujqësia u shpik rreth 10,000 vjet më parë, përfundojnë se këto shoqëri janë kryesisht paqësore, duke nënkuptuar se lufta është një koncept relativisht i kohëve të fundit dhe jo, siç disa akademikë kishin sugjeruar më parë, një pjesë integrale e gjendjes njerëzore ka nxitur evolucionin njerëzor që nga parahistoria.

Douglas Fry dhe Patrik Söderberg në Universitetin Åbo Akademi në Vasa, në Finlandë, raportojnë në revistën Science se njerëzit që jetojnë në shoqëritë e gjahtarëve sot rrallë angazhohen në luftë. Përkufizimi i tyre i luftës lidhej me aktet e grupeve agresive ndaj shoqërive të tjera mbi burimet apo mosmarrëveshjet politike, dhe jo incidente të shkaktuara nga motivet personale.

Ata studiuan një rekord prej 148 incidentesh të agresionit vdekjeprurës në 21 shoqëri të tilla, duke përfshirë Semangin e gadishullit malajas dhe Afrikën jugore.

Studiuesit zbuluan se 85 për qind e rasteve ishin në mes të njerëzve të së njëjtës shoqëri dhe 55 për qind e incidenteve përfshinin një përgatitës të vetëm dhe një viktimë të vetme. Për më tepër, femrat ishin autore të dhunës për vetëm 4 për qind të ngjarjeve. Pothuajse dy të tretat e vdekjeve të përgjithshme rezultojnë nga aksidente, konflikte ndërfamiljare, apo motive ndërpersonale si lufta kundër grave.

Shumica e rasteve që mund të përkufizohen si akte lufte përfshinin vetëm një nga grupet në studim, shoqëria Tiëi e Australisë.

“Këto gjetje nënkuptojnë se lufta ndoshta nuk ishte shumë e zakonshme para ardhjes së bujqësisë, kur shumica, nëse jo të gjithë njerëzit jetonin si foragjerë nomadë”, tha për revistën Science, antropologu Kirk Endicott, i cili nuk ishte pjesë e studimit.

Gjetjet arritën përfundimin se “vrasja në grup është një ngjarje e jashtëzakonshme në shoqëritë njerëzore …”Ky është një studim i thellë për një çështje që është mjaft e rëndësishme për ta kuptuar njerëzimin.

© 2019, Pozitivi. All rights reserved.