video internews

Ndryshimi i monedhës

https://youtu.be/y0c-E1U3zZs

3 dekada rrugëtim drejt BE-së. 30 vite shqiptarët aspirojnë integrimin.