video internews

Në kohën e teknologjisë, bëhet gjithmonë edhe më e rrallë ruajtja e traditës. Por, ka zona të Shqipërisë që koha ka ndalur dhe e tillë është edhe shtëpia e Drane Lazërmatisë, në Blinisht të Zadrimës. Gruaja ruan me fanatizëm traditën