Albania+

Pasqyrimi në media i rasteve kur të miturit janë viktima të abuzimit seksual, keqtrajtimit, punësimit dhe shfrytëzimit në rrugë. Juristët: Publikimi i të dhënave, shkelje e të drejtave të njeriut Juristët: Detajet dhe ‘gjyqi’ publik ndikon në prezumimin e pafajësisë

“A rrezikon të humbasë kjo vlerë materiale?!” “E para ishte fjala! Në trashëgiminë materiale shqiptarë, e para ishte xhubleta!” Kjo shprehje e studiueses dhe etnologes së njohur Afërdita Onuzi duket se i jep përgjigje, rëndësisë që ka veshja tradicionale e