foto story internews

Unë jam një ndër gratë e dhunuara nga bashkëshorti. Kjo është historia ime e trishtë. Gjithçka ka filluar në moshën 17 vjeçare kur prindërit më martuan me një burrë 30 vjet më të madh se unë. Ishte një martesë e

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+