Archive

Shkolla dhe internet janë burim kryesor informacioni për të rinjtë e Shkodrës në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues. Megjithëse në Bashkinë e Shkodrës ka një mungesë të gjerë informacioni në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues, të rinjtë e

“A rrezikon të humbasë kjo vlerë materiale?!” “E para ishte fjala! Në trashëgiminë materiale shqiptarë, e para ishte xhubleta!” Kjo shprehje e studiueses dhe etnologes së njohur Afërdita Onuzi duket se i jep përgjigje, rëndësisë që ka veshja tradicionale e