Archive

Çdo shkollë ka rregullat e saj, gjërat që i lejon dhe ato që nuk i lejon. Ja disa rregulla të çuditshme në shkolla të ndryshme të botës. Praktikimi i tyre ndikon në mirëfunksionimin e procesit mësimor. Çdo shkollë ka rregullat