Archive

Në kohën e teknologjisë, bëhet gjithmonë edhe më e rrallë ruajtja e traditës. Por, ka zona të Shqipërisë që koha ka ndalur dhe e tillë është edhe shtëpia e Drane Lazërmatisë, në Blinisht të Zadrimës. Gruaja ruan me fanatizëm traditën

“A rrezikon të humbasë kjo vlerë materiale?!” “E para ishte fjala! Në trashëgiminë materiale shqiptarë, e para ishte xhubleta!” Kjo shprehje e studiueses dhe etnologes së njohur Afërdita Onuzi duket se i jep përgjigje, rëndësisë që ka veshja tradicionale e

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+

#Pozitivi #Internews #Albanian+