Archive

Për herë të parë është zhvilluar një konferencë shkencore mbi letërsinë shqipe, posaçërisht atë të viteve 1945-1990, me temë “Zhvillimi i letërsisë shqipe në vitet 1945-1990”. Në këtë konferencë janë bërë bashkë 5 universitete shqipfolëse si Departamenti i Gazetarisë dhe