Archive

Marrëdhëniet me anëtarët e familjes vijnë jo vetëm nga lidhjet biologjike, por edhe nga mënyra si i ruajmë lidhjet. Kur sekretet hyjnë në një familje, ato mund ta përmirësojnë ose ta minojnë atë lidhje. Sekreti i mirë familjar që mund