Archive

Kliton Zhuba, 17 vjeç, është nxënës i shkollës së mesme të bashkuar në Blinisht, “Pjetër Zarishi”. Në traditën e familjes së tij, sporti zë një vend të rëndësishëm. Klitoni merret vetë me volejboll dhe është mjaft i talentuar. Por, 17

Në një aktivitet të organizuar nga UNFPA Albania dhe Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar në qytetin e Durrësit përmes fjalëve, gjetjeve, ekspozitave dhe ushtrimeve sportive u përcollën mesazhe domethënëse për të drejtat e njeriut. Djemtë dhe vajzat e shkollës sportive “Benardina

Nga Alanna Armitage Tre dekada, pothuaj një gjeneratë, pasi vendet e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore dolën nga kolapsi i Komunizmit dhe nisën rrugën e ekonomisë së tregut dhe demokracisë, rajoni është tashmë në mes të një revolucioni të një