Archive

Infinit Plus bëhet pjesë e rrjetit rajonal të gazetarëve në projektin e Internews, organizatës ndërkombëtare jofitimprurëse, me temë “Strengthening Indipedent Media in Europe and Eurasia”, një iniciativë që mbështet median rajonale në Evropën Lindore, Ballkanike me synim rritjen e aksesit

Kur themeluesit e Pūratae vendosën të krijojnë një kompani, qëllimi ishte t’u japin njerëzve mbështetje. Ata e kanë kaluar jetën e tyre në industrinë e shëndetit dhe mirëqenies, prandaj kanë një pasion të fortë për të udhëhequr të tjerët për