Archive

A i keni vënë makinës tuaj një emër? A flisni me të rregullisht, madje ndiheni fajtor nëse ngisni një automjet tjetër? Nëse po, nuk jeni vetëm. Amerikanët i shohin makinat shumë më tepër sesa një automjet. Një sondazh i ri

“Njeriu është produkt i mendimeve të tij. Ai bëhet ajo që mendon” – Mahatma Gandhi